• Milde Jesus dine hender
 • Gud Faders vesle barn eg er
 • Ingen er så trygg i fare
 • Så ta da mine hender
 • Ikke en spurv til jorden.
 • Jesus kom som barn her ned
 • Lei milde ljos, gjennom skoddeeim
 • Eg er ein gjest i verda
 • Å bli hos meg
 • Nærmere deg min Gud
 • Her møtes alle veie
 • Deg være ære
 • Ja, engang mine øyne skal se
 • Å, tenk når engang samles skal
 • Gud, når du til oppbrudd kaller
 • Jesus lever, graven brast
 • Jeg er en seiler på livets hav
 • Eg veit i himmerik ei borg
 • Blå salme
 • Jeg er i Herrrens hender
 • Eg veit ei hamn for meg som…
 • Takk min Gud for alt som hende
 • Vår Gud han er så fast en borg
 • Bedre kan jeg ikke fare
 • Navnet Jesus blekner aldri
 • Å, tenk når engang samles skal
 • Fager kveldsol smiler
 • Blott en dag
 • Bred dina vida vingar
 • Alltid freidig når du går
 • Deilig er jorden
 • Dagsens auga sloknar ut
 • Den fyrste song eg høyra fekk
 • Å leva det er å elska
 • Det er makt i de foldede hender
 • Eg ser deg Gud i kvar den blom som tirer
 • Ein fin liten blome i skogen eg ser
 • Han tek ikkje glansen av livet
 • Høgt frå den himmelske klåra
 • Jesus, du er den himmelveg
 • Kjærlighet fra Gud
 • Lykksalig, lykksalig
 • No livnar det i lundar
 • Takk min Gud for alt som hende
 • Det er makt i de foldede hender
 • Velt alle dine veie
 • I himmelen
 • Gje meg handa di ven