Sorga er kjærleiken sin pris

Velkommen til Blomsterkjelleren

Vi har lang erfaring innan gravferdsbransjen, og kan hjelpe til med alt det praktiske ved dødsfall og gravferdssermoniar.

For planlegging av gravferd/bisetting, kan du møte oss på eit av våre to lokale, eller be om heimebesøk.

Vi tilpassar oss dine ynskjer og behov som pårørande i ei tung tid.
Døgnvakt

922 34 115