Velkommen til Blomsterkjelleren As

Velkommen tilBlomsterkjelleren As

Vi har lang erfaring innan gravferdsbransjen, og kan hjelpe til med alt det praktiske ved dødsfall og gravferdssermoniar.

For planlegging av gravferd/bisetting, kan du møte oss på eit av våre to kontor, eller be om heimebesøk.

Vi tilpassar oss dine ynskjer og behov som pårørande i ei tung tid.