Vi leverer blomster til mange ulike anledninger, under ser du et utvalg av hva vi tidligere har laget.

Ta gjerne kontakt for mer info.

Forslag til sløyfetekstar

 • Takk
 • Takk for alt
 • Takk til vi møtast igjen
 • Takk for alt det gode
 • Takk for alt du var
 • Takk for godt samarbeid
 • Med takk og i kjærlig minne
 • I kjærlig minne. Ei siste helsing frå….
 • Takk, min kjære barndomsven
 • Fred over ditt minne
 • Fred over ditt gode minne
 • Fred over minnet ditt
 • Farvel
 • Kvil i fred
 • Minne vil alltid lyse for oss
 • Sov i ro, kjære……..
 • Takk for alle gode minner
 • Takk for alt du var for oss/meg, kjære……..
 • Takk for godt vennskap/naboskap
 • Takk for all kjærleik og omsorg du gav til oss
 • Takk for alle gode år/stunder vi fekk i lag
 • Høgt elska, sårt sakna
 • Elska i livet, sakna i døden
 • Vi vil gøyme deg i våre hjarte
 • Vi unnar deg kvila, men saknet vert sårt
 • Vi/eg saknar deg
 • Ei siste helsing
 • Ei siste helsing med takk for…..
 • Minnast i kjærleik
 • Vi vil alltid hugse deg som den gode bestefar/… du var for oss.
 • Vi sjåast/treffast igjen
 • På gjensyn
 • Du vil alltid ha ein plass i våre hjarte
 • Ditt minne vil alltid lyse for meg/oss
 • Ditt minne er meg/oss så inderleg kjært
 • Ditt minne er gøymd i våre/mitt hjarte
 • Du forlot oss/meg så altfor tidleg
 • Godt har du varda den vegen du gjekk
 • Vi vil aldri gløyme deg
 • Guds fred
 • Minne om deg vil vi alltid bere i oss
 • Minnene etter deg er så uendeleg kjære/gode
 • Saknet vil vi alltid bere med oss(i våre hjarte)
 • Saknet blir tungt å bere
 • Størst av alt er kjærleiken
 • Kjærleg helsing
 • Det siste farvel og takk for alt
 • Det siste farvel
 • Fullendte løpet, halde på trua
 • Kvil i Guds ånd
 • Kvil til vi møtast igjen
 • Minnene lever
 • Sov godt/sov i Guds ånd
 • Sov godt ved Herrens side