Kister og urner

Våre kister er produsert av Trostrud-Freno, som er Norges største kisteprodusent. Produktene holder en høy kvalitet og er produsert i henhold til gjeldende regelverk, både når det gjelder materialer, utførelse og arbeidsmiljø.